Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geokemi, självständigt arbete

Geokemi, självständigt arbete 30 hp

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Det självständiga arbetet för master-examen avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete inom ämnesområdet geokemi. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport och muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 • Mer information

  Kontakta Elisabeth Däcker – elisabeth.dacker@geo.su.se

 • Kontakt

  Carl-Magnus MörthProfessor i Miljögeokemi
  Carl-Magnus Mörth
  magnus.morth[at]geo.su.se
  (0)8 16 47 31 | Rum: R301