Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen ger dig en inblick i rättsreglerna om associationer och närstående institut som former för näringsverksamhet och samarbete, till exempel för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar med flera.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen