Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt

Kursen Associationsrätt behandlar frågor kring associationer (bolag och föreningar), dess bildande, rättshandlingsförmåga, styrning och avvecklande. Tonvikten ligger vid centrala delar av aktiebolagsrätten ur svenskt och internationellt perspektiv, men även övrig bolagsrätt och föreningsrätt ingår.

Close-up Of Two Business People's Hand Analyzing Graph On Desk In Office
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Associationsrätt utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 
 

Inom associationsrätten tar man upp bildandet, beslutsfattandet och vem som har rätten att företräda olika former av bolag så som aktiebolag, handelsbolag och enkla bolag. I föreningsrätt ligger tyngdpunkten på ekonomiska och ideella föreningar, där även gränsdragningen mellan föreningar och bolag blir föremål för en djupare analys. 

Kursen innehåller ett inslag med rollspel där de studerande i handling skall visa att de har tillgodogjort sig kunskaperna från ämnesområdet och kan utnyttja dessa i praktiken under en fiktiv bolagsstämma.  
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt

   

   

  Undervisning


  Undervisningen består av föreläsningar samt seminarieövningar med muntlig och skriftlig presentation, där fyra av fem seminarier är obligatoriska. Kursen avslutas med ett obligatoriskt rollspel.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, redovisningsuppgift, rollspel samt skriftlig tentamen (salstentamen).
   

  Examinator


  Anders Lagerstedt
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  haacc@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén 

  Kursföreståndare: 
  Anders Lagerstedt