Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och marknadsjuridik

Kursen Medie- och marknadsjuridik syftar till att skapa förståelse för det medie- och marknadsrättsliga systemet samt dess olika och ibland motstridiga intressen. Hur ska reklam utformas för att inte vara olaglig? På vilket sätt kan ett varumärke skyddas? Vad innebär egentligen upphovsrätt? Vilka krav ställer GDPR på hantering av personuppgifter?

White Copyright Sign And Sound Block Over Wooden Desk
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Medie- och marknadsjuridik utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

De rättsområden som primärt berörs i kursen är marknadsföringslagstiftningen och den immaterialrättsliga lagstiftningen. Marknadsföringslagstiftningen reglerar hur reklam och annan marknadsföring måste utformas för att inte vara olaglig. De immaterialrättsliga frågor som behandlas i kursen har sin fokus på upphovsrätt, design och varumärken. Särskilt vikt läggs vid hur dessa immaterialrätter används i praktiken som skydd och konkurrensmedel. I förhållande till ensamrätterna behandlas också vissa aspekter av regleringen av företagshemligheter.

Vidare berörs frågor rörande den svenska offentliga rättens förhållande till det medie- och marknadsrättsliga systemet, i synnerhet yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen, skyddet för den personliga integriteten och offentlighetsprincipen.  

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Grundkurs i Handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. All undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna (inklusive slutseminariet), en skriftlig arbetsuppgift och en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Christine Storr
  Per Jonas Nordell

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Pam Storr, Christine Storr, Medierätt: juridiska perspektiv på praktiska frågeställningar, LGG Publishing, 2020, 157 sidor
  • Pam Storr, Christine Storr, Regelsamling i medierätt, 2 uppl., LGG Publishing, 2020, 153 sidor

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  hamema@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Simon Tell

  Kursföreståndare: 
  Christine Storr
  Per Jonas Nordell