Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia IV inom ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan, med självständigt arbete

Historia IV är en utbildning som endast ges för våra lärarstudenter, och präglas av ett genomgående fokus på historiedidaktik och historiebruk.

Under denna termin är kurserna inriktade på perspektiv som ska vara till särskild nytta för ert kommande arbete som historielärare.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Självständigt arbete, 15hp

  Det centrala inslaget i delkursen består av att författa en uppsats (självständigt arbete) som ska presenteras och försvaras på ett seminarium. Uppsatsen ska ha ”ämnesdidaktisk relevans”.

  Delkurs 2: Historiedidaktikens teori och metod, 5hp. Delkursen historiedidaktikens teori och metod syftar till att ge både en breddad och fördjupad kunskap om det historiedidaktiska forskningsfältet, med fokus på dess teori och metod. Kursen ges av Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD.

  Delkurs 3: Fördjupningskurs I – Historia i samhället, 5 hp.

  Den här kursen har som huvudsakligt kunskapsmål att ge både bred och fördjupad kunskap om historieanvändning – något som numera är inskrivet i grundskolans och gymnasiets läroplaner. Kursen berör teman som minne och historieanvändning i förhållande till politisk makt, nationalism och transnationalism, identitetsformering, populärkultur och kommersialism, samt frågor om moral och personliga minnespraktiker.

  Delkurs 4: Fördjupningskurs II – Historia i klassrummet, 5 hp.

  Fördjupningskurs II är en tematisk kurs med inriktning mot historieämnets mer konkreta förutsättningar i skolans värld. Under seminarierna kommer vi att diskutera och analysera det historiska stoffurvalet, kursplaner, betygskriterier, läromedel och andra dokument.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning.

  Examinator

  Se alla institutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare