Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia: Fördjupad temakurs för utbytesstudenter I

Kursen ger fördjupade kunskaper om några utvalda historiska problemområden.

Den studerande väljer en tematiskt inriktad kurs inom ett historiskt problemområde, t.ex. politisk och ekonomisk utveckling, social utveckling eller kulturell utveckling. Till varje tema finns en utarbetad litteraturlista. I kursen får den studerande fördjupade kunskaper inom kursens tematik och inblickar i aktuella forskningsrön och forskningsfrågor.

För information om de valbara tematiska fördjupningsområdena under aktuell termin hänvisas till kurssidan på Athena: athena.su.se. Informationen finns tillgänglig senast en månad före kursstart.