Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - Temakurs / färdighetskurs: Praktik I

Kursen kan läsas inom masterprogram i historiska studier.

Kursen består av handledd praktik vid någon statlig, kommunal eller privat arbetsgivare där kunskaper och färdigheter inhämtade från avslutade kurser inom masterprogrammet i historiska studier är relevanta för arbetsuppgifterna.

 • Kursupplägg

  Studenten ansvarar själv för att ordna praktikplats och handledare.

  Praktikperioden ska omfatta sammanlagt 5 veckors handledd praktik och förläggas till år två under masterprogram i historiska studier. Arbetstiden ska vara densamma för praktikanten som för den heltidsarbetande personalen i övrigt. Maximalt kan två temakurser (2 x 7,5 hp) bytas ut mot praktik.

  Mer information finns i kursplanen.

  Undervisning

  Undervisning sker i form av individuell handledning eller i den form som kursansvarig lärare föreskriver. All undervisning är obligatorisk.

  Examinator

  Se alla insitutionens examinatorer här:

  Examinatorer vid Historiska institutionen

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå