Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia - teorikurs

Kursen fördjupar kunskaper om och insikter i olika teoretiska skolbildningar inom historievetenskapen samt ger studenten möjlighet att skaffa sig relevanta teoretiska verktyg dels för att kunna skriva en mastersuppsats i historia, dels för att på annat sätt kritiskt och systematiskt integrera kunskaper och analysera komplexa företeelser och frågeställningar. Kursen är obligatorisk för studenter på Masterprogrammet i historiska studier som har historia som huvudämne och valbar för övriga programstudenter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.