Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - teorikurs

I denna kurs behandlas några av de teoretiska skolbildningar som är eller har varit av stor relevans för historisk forskning.

Kursen tar upp dels den hermeneutiska "förståelse"-traditionen, dels olika samhällsvetenskapliga teorier rörande aktör, struktur, klass, diskurs, genus och intersektionalitet. Dessa teorier behandlas med utgångspunkt bl. a. i den historiografiska utvecklingen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studie- och karriärvägledare
  Studierektor avancerad nivå