Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Historia - masterkurs

Kursen består av ett examensarbete i form av en uppsats. Kursen ska ge förutsättningar för yrkesarbete med höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, inom till exempel bildningssektorn, kommunikation, förvaltning och kultur. Kursen ingår som examensgrundande delkurs i Masterprogrammet i historiska studier.

I denna kurs ska studenten utveckla sina färdigheter genom att genomföra en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete.

Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val
och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning.

Studenten skolas även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. Här ingår att offentligt försvara sitt examensarbete samt att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och individuell handledning.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen är individuell så till vida att studenten ska läsa den litteratur som är relevant för det egna examensarbetet. Därutöver ska studenten läsa andra studenters examensarbeten och, i förekommande fall, texter rörande teoretiska och metodiska problem som ska diskuteras vid seminarierna.

 • Kursrapporter