Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia - masterkurs

Kursen består av uppsatskurs med examensarbete (30 hp). Den ska ge förutsättningar för yrkesarbete med höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, inom bl. a. bildningssektorn, kommunikation, förvaltning och kultur. Kursen ingår som examensgrundande delkurs i Masterprogrammet i historiska studier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.