Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama - lek - språk

Är du pedagog och vill använda drama som verktyg för att utveckla barns språk-, läs- och skrivutveckling?

Kursen syftar till att ge pedagoger grundläggande förmåga att använda drama som redskap för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Kursen innefattar aktuell forskning om dramalekens betydelse för barns språkutveckling, och praktiska övningar i att leda drama med yngre barn. Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring tillämpning av drama i olika sammanhang, t.ex. inom förskola, fritidshem och grundskolans lägre årskurser.

I kursen behandlas:

- forskning om sambandet mellan lek, drama och verbal förmåga

- lekens betydelse för inre bildskapande, perspektivbyte och symboliskt tänkande

- drama som didaktiskt verktyg för att stimulera barns språkutveckling

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges på distans med sex obligatoriska träffar.

  Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, praktiska övningar individuellt och i grupp.

  Obligatorisk närvaro krävs på minst 80% av seminarier och praktiska övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom 1-2 muntliga och 1-2 praktiska redovisningar och en skriftlig inlämningsuppgift. Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på kvartsfart, kvällstid, med träffar varannan måndag under hösten. Schema uppdateras senast fyra veckor före kursstart. 

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studieadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se