Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Drama - lek - språk

Vill du använda drama som verktyg för att utveckla barns språk-, läs- och skrivutveckling? Då är det här en kurs för dig!

Kurssida HV00DF
Foto: Mostphotos

Kursen syftar till att ge grundläggande förmåga att använda drama som redskap för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Kursen innefattar aktuell forskning om dramalekens betydelse för barns språkutveckling, och praktiska övningar i att leda drama med yngre barn.

Kursen bygger på gestaltande arbetsformer och reflektion kring tillämpning av drama i olika sammanhang, till exempel inom förskola, fritidshem och grundskolans lägre årskurser. Kursen är även relevant för andra yrkeskategorier som till exempel logopeder och bibliotekarier.

I kursen behandlas:

 • forskning om sambandet mellan lek, drama och verbal förmåga
 • lekens betydelse för inre bildskapande, perspektivbyte och symboliskt tänkande
 • drama som didaktiskt verktyg för att stimulera barns språkutveckling
 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, praktiska övningar individuellt och i grupp.

  Obligatorisk närvaro krävs på minst 80 % av seminarier och praktiska övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga och praktiska redovisningar samt en skriftlig inlämningsuppgift.

  Examinator

  Anna Johansson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Anna Johansson, anna.johansson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se