Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Geografididaktik - att tänka geografiskt

Kursen behandlar aktuella geografididaktiska frågeställningar av relevans för undervisning i geografi inom både grundskola och gymnasieskola.

Centrala geografiska tankeredskap för elevers vidgade förståelse av geografi som ämne och skolämne bearbetas, liksom hur ämneskunskaper i geografi kan stärka elevers beredskap för framtiden. Vidare behandlas hur fältstudier, GIS och olika geografiska analys- och förklaringsmodeller kan användas för att skapa förståelse för komplexa framtidsfrågor.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av digitala seminarier på webben.

  Muntliga redovisningar och skriftliga seminarieuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Gunilla Granath Zillén

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Gunilla Granath Zillén, gunilla.granath-zillen@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se