Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Geografididaktik - att tänka geografiskt

Kursen behandlar aktuella geografididaktiska frågeställningar av relevans för undervisning i geografi inom både grundskola och gymnasieskola.

Centrala geografiska tankeredskap för elevers vidgade förståelse av geografi som ämne och skolämne bearbetas, liksom hur ämneskunskaper i geografi kan stärka elevers beredskap för framtiden. Vidare behandlas hur fältstudier, GIS och olika geografiska analys- och förklaringsmodeller kan användas för att skapa förståelse för komplexa framtidsfrågor.