Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De estetiska ämnenas didaktik – masterkurs

Kursen ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder, teorianvändning och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, analysera, och inplacera studien i ett ämnesdidaktiskt relevant vetenskapligt sammanhang. Det vetenskapliga arbetet genomförs i form av en studie som innefattar planering, genomförande, och analys. Ämne för studien väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Examensarbetet ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students ämnesdidaktiskt relevanta vetenskapliga arbete.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt och i grupp.