Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

De humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – masterkurs

Kursen ingår i Masterprogrammet i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

I kursen ingår att självständigt genomföra ett examensarbete. Kursen behandlar vetenskapliga metoder, teorianvändning och forskningsetiska principer av betydelse för att planera, genomföra, analysera, och inplacera studien i ett ämnesdidaktiskt relevant vetenskapligt sammanhang. Det vetenskapliga arbetet genomförs i form av en studie som innefattar planering, genomförande, och analys. Ämne för studien väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Examensarbetet ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students ämnesdidaktiskt relevanta vetenskapliga arbete.

Läs mer om programmet

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt och i grupp.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på och skriftlig granskning av annan students examensarbete.

  Examinator

  Examinatorer HT21

  Anne Lidén
  Caroline Gustavsson
  Catrin Björck
  Cecilia Lundholm
  Eva Hallgren
  Eva Österlind
  Frederik Wallenstein
  Inger Eriksson
  Jenny Berglund
  Johan Sandahl
  Ketil Thorgersen
  Kristina Lanå
  Lisa Öhman
  Maria Olson
  Maria Wassrin
  Martin Karlsson
  Max Strandberg
  Per Fransson
  Per Höjeberg
  Per-Arne Karlsson
  Sofia Cedervall
  Ulrika von Schantz
  Viveca Lindberg
  Ylva Wibaeus

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Olson, maria.olson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se