Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. Studierna innebär att utifrån gjorda erfarenheter, relevanta ämneskunskaper och systematisk reflektion integrera teori och praktik. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:

Studiegång KPU fr.o.m HT17

Läs mer om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Läs om hur undervisningen påverkas av covid-19 under Schema. 

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Eva Hallgren, Cecilia Eskilsson, Gunilla Granath Zillén, Johan Sandahl, Maja Torres Madzar, Martin Karlsson, Per Höjeberg, Peter Sundebrant, Steven Dahl, Ulf Sandström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges HT21 mellan 2021-11-08 - 2021-12-08.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning institution: studievagledning@hsd.su.se

  Studievägledning ULV: ulv@su.se