Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utveckling av dynamiska prototyper

Under kursen utvecklar du flera koncept, på både angivna och fria teman, som implementeras i prototyper.

Du använder därför växelvis programmeringsövningar och systembeskrivningsmetoder i utvecklingsprocessen.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Inom kursen möter du programmeringstekniker som:

  • hantering och styrning av digital media där ljud, grafik, video används för att skapa visualiseringar och simuleringar,
  • hantering av sensordata till exempel från webbkamera till sensordata från mobiltelefoner,
  • nätverkskommunikation mellan uppkopplade enheter och
  • användning av objektorienterade programbibliotek.

  Du kommer möta ett antal systembeskrivningsmetoder, och deras tillämpningsområden, som är relevanta för kursen och inom systemutveckling.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter, inlämningsuppgifter och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen