Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Diskret matematik

Kursen ger nödvändiga baskunskaper och förståelse av matematiska begrepp som kan tillämpas inom IT-området.

Diskret matematik innefattar mycket av den typ av matematik som datavetenskap bygger på. Kursen innehåller särskilt användbara ämnesområden som kombinatorik, mängder, relationer, rekursion, induktion, grafer, träd, boolesk algebra och kodning.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen presenterar begrepp och resultat inom följande områden: 

  • Beteckningar och samband för mängder, uppräkning av mängder (kombinatorik), egenskaper hos relationer på mängder och funktioner. 
  • Modulär aritmetik och delbarhet.
  • Rekursivt definierade samband, explicita samband och induktionsaxiomet.
  • Grundläggande teori för grafer och träd, optimering i grafer. 
  • Representation av grafer och isomorfi mellan grafer. 
  • Promenader och sökning i grafer.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och lektioner.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kompendium utgör kurslitteratur och finns tillgänglig på kursens iLearnsida.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen