Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Spelmekanik

På kursen genererar du spelidéer i ett projektteam.

Kursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade logiska prototyper som är vanligt förekommande inom datorspel. Designanalys och fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment och prototypning i en spelmotor. 

Efter kursen kan du implementera vanligt förekommande spelmekaniker och vet skillnader mellan till exempel rigidbody-drivna och karaktärsdrivna kontrollers.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 
 

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i två delar. 

  Den första delen behandlar bakomliggande tekniker, arbetsflöden och principer inom datorspelsprogrammering ämnade för datorspelsutveckling. Detta sker genom workshops där du enskilt bygger och analyserar flera olika implementationsmetoder av vanligt förekommande spelmekaniker och system inom datorspelsprogrammering utifrån både ett utvecklar- och användarperspektiv. 

  Den andra delen förenar system och spelmekaniker till ett övergripande projekt där utmaningen är att i grupp kunna implementera spelmekaniker och system samt bygga ett större datorspel utifrån det ni lärt er från del ett. Även externa krav som att skriva och hålla tidsbudget och att välja rätt metodik för rätt ändamål införs.
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, seminarier, workshops och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen