Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Transmedia

Kursen kombinerar teori och praktik kring begreppet transmedia, det vill säga, hur kommunikation av ett innehåll påverkas av exponering i olika mediala fönster och hur dessa olika plattformar kan fungera tillsammans.

Kursen sammanför och utvecklar erfarenheter från tidigare kurser på programmet i medieproduktion och programmering för web och mobila enheter.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Analys av kommunikationsmodeller och transmediala fallstudier blandas med praktiska kreativa designmoment, samt genomförande av ett förelagt uppdrag. Målet med transmedial kommunikation är att aktivera betraktaren till att bli deltagare och söka upp information, ofta med inslag som gränsar till ”gamification”.

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar, workshops, uppdrag, seminarier och redovisningar.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen