Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Analytiska perspektiv inom MDI

Målet med den här kursen är att du ska kunna anta och använda analytiskt orienterade perspektiv på mänskligt agerande och metoder som har relevans för design och utvärdering av interaktiva produkter.

Genom att introducera olika perspektiv på mänskligt agerande lär du dig förstå olika nivåer för analys (grupp, individ) som krävs för förståelse av design och utvärdering av interaktiva produkter.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen