Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Data mining inom data- och systemvetenskap

Eftersom data blir mer och mer lättillgänglig växer snabbt behovet av att kunna analysera och använda dessa stora datamängder.

Data mining behandlar tekniker som kan hitta intressanta och användbara mönster i stora datamängder. Kursen behandlar grundläggande begrepp, tekniker och algoritmer i data mining i kombination med praktiska experiment. 

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen består av lektioner och föreläsningar.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftlig tentamen
  • inlämningsuppgifter 

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser