Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Individuell kurs inom människa-dator interaktion

Denna kurs handlar om aktuella teoretiska och kritiska perspektiv på människa-datorinteraktion.

Syftet är att du ska kunna identifiera, tillämpa och diskutera olika sätt att se på användare, verktyg och design.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • hitta en specifik forskningsfråga inom människa-dator interaktion, MDI, och informations- och kommunikationsteknik, IKT, 
  • utveckla ett vetenskapligt resonemang och strukturera ett argument och 
  • tillämpa litteraturstudiemetod.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser