Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Systemteori, organisationer och IT

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper inom systemteori samt systemteoretiska verktyg och modeller för att kunna studera, diagnostisera och förändra organisationer med hjälp av IT.

System beter sig och uppträder på olika sätt och för att kunna studera, förstå och konstruera dem behövs en begreppsapparat. Helhet, delsystem, processer, relationer och omgivning är exempel på begrepp som behandlas i kursen.

Vidare ses organisationer som system och diskuteras utifrån produktivitet, effektivitet, informationshantering och kontroll. Systemteori tillämpas i verksamhets- och sociala kontexter, och vi använder systemteoretiska modeller och metoder för att diskutera och diagnostisera organisationer och processer. Hur systemteori kan användas för att studera IT-system och IT-management täcks också in. Kursen lär ut ett ramverk som hjälper till att placera tekniska kunskaper i ett organisatoriskt och systemvetenskapligt sammanhang.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, lektioner och ett avslutande seminarium.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Artikelsamling

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser