Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Artificiell intelligens

Kursen är en översiktlig introduktion där vi tillsammans undersöker området artificiell intelligens ur ett tillämpat perspektiv.

En hel del programmering förväntas av kursdeltagarna. Exempel på nyckelord från kursen är: söktekniker, maskininlärning, intelligenta agenter, tekniker för AI i spel, beslutsalgoritmer och behandling av naturligt språk.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, laborationer, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser