Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Affärssystem - design och arkitektur

Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov.

Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet och vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system med mera. 

Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

Kursen är en fördjupningskurs där fokus ligger på att kunna designa nya lösningar genom att anpassa affärssystem.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och projektarbete i form av fallstudier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Ett antal artiklar som beskriver affärsystem, verksamhetsförändringar och arkitektur ingår som kurslitteratur. Dessa presenteras vid kursstart.

  Ingen obligatorisk bok men denna rekommenderas för referens:

  • Enterprise Systems for Management, Motiwalla, L. F., Thompsson, J. Pearsson Education, 2012.
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen