Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inkluderande design av interaktiva miljöer

Kursen utforskar inkluderande design av interaktiva miljöer (IM) ur olika perspektiv på förmågor och normer.

Interaktiva miljöer kan vara digitala miljöer eller mixade fysiska/digitala miljöer med både mellanmänsklig kommunikation och människa-maskin-interaktion. I kursen diskuteras olika typer och grader av förmågor över tid och rum i relation till digitala klyftor. 

Inkluderande design innebär att från början involvera ett urval av personer med funktionsnedsättningar för att lösa ett praktiskt problem. Du utformar ett körbart prototypsystem med hjälp av deltagande designmetoder, demonstration och utvärdering, inom ett ramverk för designvetenskap.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning, och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser