Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska - Masterkurs

En större uppsats motsvarande masterexamen skrivs inom ämnet italienska.

Examensarbetet är forskningsförberedande och syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa ett självständigt och väl avgränsat forskningsprojekt i det som är studentens huvudinriktning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.