Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtida kultur och samhälle i Sydkorea

  • 7,5 hp

Kursen behandlar de genomgripande kulturella och samhälleliga förändringar som ägt rum i Sydkorea, såsom urbanisering, industrialisering och modernisering, liksom medelklassens ökade roll i politiska processer. Med utgångspunkt ifrån kunskaper om samhälleliga förändringar behandlas även hur viktiga delar av traditionell koreansk kultur fortlever oförändrat eller modifieras i det samtida Sydkorea.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.