Samtida kultur och samhälle i Sydkorea, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de genomgripande kulturella och samhälleliga förändringar som ägt rum i Sydkorea, såsom urbanisering, industrialisering och modernisering, liksom medelklassens ökade roll i politiska processer. Med utgångspunkt ifrån kunskaper om samhälleliga förändringar behandlas även hur viktiga delar av traditionell koreansk kultur fortlever oförändrat eller modifieras i det samtida Sydkorea.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen