Koreansk litteratur och film, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen undersöker hur en skriftlig källa kan överföras från ett medium till ett annat, till en spelfilm. För detta ändamål studeras representativa verk av koreansk litteratur, främst romaner och noveller, och filmatiseringar av dessa. Snarare än att fokusera på om filmen är trogen den litterära källan betraktas de båda konstverken som separata enheter och studeras med särskild tonvikt på de respektive mediernas individuella berättartekniker. Under kursens seminarier belyses, tolkas och jämförs författarnas och regissörernas olika konstnärliga tillvägagångssätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen