Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreansk populärkultur i en global kontext

Kursen ger en överblick över den sydkoreanska populärmusikens (eller K-pop som genren ofta benämns) historia och hur musikstilen har utvecklats och formats under de senaste två decennierna.

Vidare undersöks vilka faktorer som har varit bidragande till den globala framväxten av sydkoreansk populärkultur som tog fart i slutet på 1990-talet och numera har spridit sig över stora delar av världen. Detta fenomen, även kallad den koreanska vågen, hallyu, har kunnat frodas och expandera mycket på grund av den sydkoreanska statens aktiva roll och satsning på soft power, där export av kultur och underhållning i form av musik, tv-serier, film har varit en viktig del i nation branding.

En ytterligare aspekt som kommer att beröras är på vilket sätt den sydkoreanska regeringen har använt soft power och koreansk populärkulturs globala popularitet för att positionera sig geopolitiskt och vilka utmaningar men också möjligheter som detta kan föra med sig i relationen till grannländer som Kina och Japan.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en modul 7.5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Undervisningen sker på svenska.

  Kursplanering och resurser

  Kursplanering och resurser för VT22 finns i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Eunah Kim

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22