Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik II

Kursen ges termin 2 inom Journalistprogrammet - kandidatprogram.

Under kursen Journalistik II studeras journalistikens juridiska och etiska regelverk, källkritik, nyhetsvärdering samt produktion av nyheter för olika medieplattformar. Kursen innehåller en kortare praktik på redaktion.

 • Kursupplägg

  Kursen ges i form av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Mediejuridik och etik, 7,5 hp.

  Delkursen ger en översikt över journalistikens juridiska och etiska regelverk och sätter dem i relation till den enskilde journalistens yrkesutövande. Frågor som rör journalisters integritet och förhållande till källor och källskydd tas upp.

  Delkurs 2: Källkritik, 7,5 hp.

  Delkursen syftar till att belysa källkritiska metoder och ge kännedom om och tillämpning av källkritikens principer för värdering av olika typer av källmaterial som används inom journalistiken. 

  Delkurs 3: Nyhetsjournalistik, 15 hp.

  Delkursen ger grunderna i nyhetsproduktion för olika medieplattformar. I kursen ingår bildbehandling, typografi, layout, samt redigering och produktion av nyhetstexter/inslag. Delkursen belyser nyhetsvärdering utifrån teorier om journalistikens regler, konventioner och normer för urval och konstruktion av nyheter. Här ges även praktiska tillämpningar av nyhetsvärdering med utgångspunkt i frågor om journalistiska val och perspektiv. Kursen innehåller även en kort period av praktisk redaktionell verksamhet.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar.

  Kurskrav: seminarier, muntliga, skriftliga och/eller visuella redovisningar och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska inslag i kursen. Viss undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

  Examination

  Delkurs 1: Mediejuridik och etik, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom ett skriftligt journalistiskt arbete.

  7-gradig betygsskala A -F

  Delkurs 2: Källkritik, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en hemtentamen.

  7-gradig betygsskala A -F

  Delkurs 3: Nyhetsjournalistik, 15 hp

  Delkursen examineras genom praktiska journalistiska arbeten.
  Tregradig betygsskala U-VG

  För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

   

  Helkurs: 7-gradig betygsskala A -F

  Examinator

  Examinatorer - Institutionen för mediestudier

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se