Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik III

Termin III inom Journalistprogrammet - kandidatprogram.

Redigering JMK

Termin 3 blir det produktion av längre journalistiska arbeten - både inom radio och TV.

Tre delkurser ges under terminen:

 • Radiojournalistik, 10 hp
 • TV-journalistik, 10 hp
 • Att förstå och skildra samhället, 10 hp

Halva studentgruppen läser Radiojournalistik medan den andra läser TV-journalistik. Sedan byter man. Kursen avslutas med Att förstå och skildra samhället - en perfekt ingång till undersökande och grävande journalistik.

 

HT22 producerades det radio-reportage - bland annat detta av Elvira Ringeborn.

Studentproduktioner radio på JMKplay

HT22 var temat inom TV-kursen "farliga yrken". Ett team studenter fick följa med ytbärgare... Se inslaget via JMKplay

Studentproduktioner TV på JMKplay

 

 

 • Kursupplägg

  Delkurserna om radio och tv varvas och läses parallellt i mindre studentgrupper. Kursen avslutas med delkursen Att förstå och skildra samhället.

  Efter genomgången kurs ska studenterna visa förmåga att söka och samla och vara i stånd att kritiskt tolka och värdera information inom de centrala kunskapsområden som tematiseras inom kursens journalistiska fält.
  Studenten förväntas också kunna välja ut relevant information, sätta den i ett konkret sammanhang samt gestalta den i text, tal, bild eller rörlig bild med hänsyn till typ av berättande, publicering, medium och publik.

  Delkurser

  Delkurs 1: Radiojournalistik, 10 hp

  Delkursen ger studenten färdigheter i att producera egna inslag och reportage för radiomediet. Under delkursen får studenterna öva olika former av radioberättande som exempelvis nyhetsreportage och längre radioreportage. Delkursen lägger stor vikt vid berättandet och uppmärksammar även konvergensen mellan radio, TV och text på digitala medieplattformar.


  Delkurs 2: TV-journalistik, 10 hp

  Delkursen ger studenten färdigheter i att producera egna nyhetsinslag och reportage för TV-mediet. Delkursen ger övning i olika funktioner som kan förekomma på en TV-redaktion som reporter, fotograf, och redigerare.
  Inslag i delkursen är övningssändningar och direktrapporterade nyheter. Delkursen tar även upp TV-mediets berättarformer och dramaturgi.


  Delkurs 3: Att förstå och skildra samhället, 10 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om den svenska demokratin och samhällets institutioner. Den behandlar också de praktiska verktyg och metoder som behövs för att journalistiskt skildra och analysera samhällsfunktioner och politiska skeenden samt problematiserar journalistikens roll som samhällsskildrare

  • Delkurs 1: Radiojournalistik 10 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna
  - förstå och redogöra för principer och praxis för journalistisk produktion av radioinslag av både
  nyhets- och featurekaraktär.
  - producera journalistiska inslag för radio till olika publiker.

  • Delkurs 2: TV-journalistik, 10 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna
  - förstå och muntligt redogöra för principer och praxis för journalistisk produktion av TV-inslag av både
  nyhets- och featurekaraktär.
  - producera journalistiska inslag för TV till olika publiker.

  • Delkurs 3: Att förstå och skildra samhället, 10 hp

  Efter genomgången delkurs ska studenten kunna
  - förklara hur det svenska samhällets viktigaste institutioner är uppbyggda och fungerar.
  - söka, värdera och göra bruk av olika typer av myndighetskällor.
  - tillämpa journalistiska arbetsmetoder för att beskriva och analysera företeelser, förhållanden och skeenden
  relaterade till samhällets institutioner.
  - problematisera journalistik som samhällsskildring.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska tillämpningsövningar. Kurskrav: seminarier, muntliga, skriftliga och/eller visuella redovisningar och praktiska tillämpningsövningar är obligatoriska inslag i kursen. Viss undervisning kan ske på engelska.

  Examination

  Delkurs 1: Radiojournalistik, 10 hp
  Delkursen examineras genom praktiska journalistiska arbeten.
  Delkurs 2: TV-journalistik, 10 hp
  Delkursen examineras genom praktiska journalistiska arbeten.
  Delkurs 3: Att förstå och skildra samhället, 10 hp
  Delkursen examineras genom en hemtentamen och ett journalistiskt arbete.

  Examinator

  Examinatorer på IMS (samlingssida)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
  Studentexpedition för journalistik