Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Redaktionell organisation och praktik

Praktikmomentet inom journalistprogrammet

Under kursen vistas studenten merparten av studietiden på praktik.

 • Kursupplägg

  Terminen och kursen utgörs av en längre praktikperiod i huvudsak på praktikplats och avslutas med kortare undervisning.

  Delkurser

  Delkurs 1: Praktik på redaktion, 24 hp

  I delkursen gör studenten praktik på en journalistisk arbetsplats. Redaktionen utgör för studenten en utbildningsplats. Under praktikperioden skolas studenten in i journalistikens vardag, och får pröva varierande arbetsuppgifter på den berörda redaktionen, liksom lära sig gängse rutiner och normer som styr den journalistiska arbetsprocessen. Detta sker under handledning från arbetsplatsen och från institutionen. Under praktikperioden skall studenten utföra de arbetsuppgifter som hon eller han tilldelas av arbetsledare,producera journalistiska texter eller inslag på grundval av informationsinsamling och undersökning. Reflektioner kring genomförda arbetsuppgifter på grundval av återföring från arbetsledare och handledare ingår också. Under en mitterminsträff i två dagar på institutionen sker också gemensamt i seminarieform ett reflekterande över de redaktionella erfarenheterna och på vilket sätt de använder sig av de kunskaper ochfärdigheter som förvärvats under utbildningen.

  Delkurs 2: Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp

  I delkursen fördjupar sig studenten reflexivt dels i sina erfarenheter under praktikperioden av medierättsliga och etiska dilemman, dels i erfarenheterna av att ingå i en redaktionell organisation under praktikperioden.Olika studenters erfarenheter kan då brytas mot och jämföras med varandra

  Undervisning

  Delkurs 1: Praktik på redaktion, 24 hp

  Undervisningen sker genom att studenten får pröva och genomföra varierande arbetsuppgifter på den berörda redaktionen. Praktikperiodens upplägg fastställs individuellt för varje student genom en praktikplan som iförväg ska godkännas av institutionen. Obligatorisk närvaro på praktikplatsen enligt godkänd praktikplan, samt på mitterminsträff

  Delkurs 2: Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp

  Undervisningen sker i form föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Gruppövningar och seminarier är obligatoriska. För mer detaljerad information se kursbeskrivningen.

  Examination

  Delkurs 1: Praktik på redaktion, 24 hp

  Delkursen examineras genom skriftliga individuella rapporter.

  Delkurs 2: Medierätt, etik och redaktionell organisation, 6 hp

  Delkursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
  Studentexpedition för journalistik