Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Journalistik och demokrati

Kurs inom Masterprogram i journalistikstudier

Kursen ger en introduktion till det journalistikvetenskapliga forskningsfältet med tonvikt på relationen mellanjournalistik och demokrati. Teorier som förbinder demokrati och medier, liksom effekterna av olikamediemodeller på demokratin är av central betydelse.

 • Kursupplägg

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:- redogöra för det journalistikvetenskapliga forskningsfältet och den historiska relationen mellan journalistikoch teorier om demokrati, - kritiskt och systematiskt analysera och tolka förhållandet mellan journalistik och demokrati.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se