Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistikens ekonomiska och organisatoriska villkor

Kurs inom Masterprogram i journalistikstudier

Kursen ger en övergripande förståelse för de ekonomiska och organisatoriska faktorer som formar densamtida journalistiken. Forskning om public service kontra kommersiell journalistik uppmärksammas, liksomhur olika finanseringsformer och betalmodeller påverkar journalistikens innehåll och produktionsprocesser.Kursen inbegriper också forskning om teknikens påverkan på nyhetsmediernas organisation och redaktionellastrukturer.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:- redogöra för den historiska relationen mellan journalistik och olika ekonomiska och organisatoriskavillkor,- kritiskt och systematiskt analysera och tolka förhållandet mellan journalistik och olika ekonomiska ochorganisatoriska villkor, samt hur teknologisk förändring har påverkat system för produktion av journalistikoch innehåll.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se