Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Journalistik och digitala plattformar

Kurs inom Masterprogram i journalistikstudier

Kursen ger fördjupade kunskaper om digitala plattformars användningsområden och deras inflytande i olikaformer av redaktionellt arbete. Kursen behandlar även sociala, politiska och ekonomiska konsekvenser avdenna användning. Kursen kombinerar teoretiska och praxisnära perspektiv.

 • Kursupplägg

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:- redogöra för aktuell forskning och teorier avseende journalistikens användning av digitala plattformar,- visa insikt i plattformars inverkan på journalistisk produktion och mediekonsumtion,- kritiskt granska digitala plattformars samhälleliga, politiska och ekonomiska konsekvenser i  relation till journalistik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kurskrav: seminarier är obligatoriska inslag i kursen.Undervisningen sker på det språk som är angivet för respektive tillfälle för kursen. För mer detaljeradinformation hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad förekursstart.

  Examination

  Kursen examineras genom individuell tentamen och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Examinatorer HT20

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  studievagledare@ims.su.se