Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till Barnets rättigheter

Kursen introduktion till Barnets rättigheter är en inledande kurs för magisterprogrammet med samma namn och syftar till att belysa barnrättens framväxt i historiskt och internationellt perspektiv.

Pappa och barn på stranden
Foto: Cheryl Casey / Mostphotos

Kursen Introduktion till Barnets rättigheter ges inom ramen för magister i Barnets rättigheter.

Läs mer om Magister i barnets rättigheter

Kursen behandlar området barnrätt med tvärvetenskaplig utgångspunkt. Barns möten med rättsvårdande myndigheter i svensk och internationell kontext diskuteras och problematiseras utifrån olika barnrättsprinciper. En historisk genomlysning av barnrätten lägger en grund för dagens barnrättsarbete på olika arenor, varigenom etiska, moraliska och filosofiska aspekter av området rättigheter aktualiseras.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (284 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten.

  Examination

  Kursen examineras genom förberedd och aktiv närvaro vid obligatoriska undervisningsmoment, genom en individuell skriftlig hemuppgift, muntlig presentation av den egna examinationsuppgiften samt opponering på annan students skriftliga hemuppgift.

  Examinator

  Anna Kaldal
  Rebecca Adami
  Margareta Aspan

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen publiceras senast två månader före kursstart. 

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  mbr@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Catrinel Florea

  Kursföreståndare:
  Anna Kaldal