Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig upphandling

Den övergripande målsättningen med kursen Offentlig upphandling på grundnivå är att ge kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling. I detta omfattas lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning.

Affärsmän går igenom ett kontrakt tillsammans
Foto: Korrawin / Mostphotos


Offentlig upphandling utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 
 

Den övergripande målsättningen med kursen är att den ska ge kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling, vilket omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning. Under kursen behandlas det upphandlingsrättsliga regelverkets roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund. Kursen omfattar således grundläggande studier i regelverket om offentlig upphandling, vilket studeras mot bakgrund av bakomliggande EU-direktiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål behandlas.

Kursen är indelad i tio olika moduler som var och en behandlar olika delar av det upphandlingsrättsliga regelverket. Kursens teoretiska delar varvas med praktiska exempel, fallstudier och övningar i processföring i upphandlingsmål och annan rättslig argumentation. På kursen förmedlas grundläggande kunskaper om juridisk metod i syfte att du självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa juridiska problem på det upphandlingsrättsliga området.
 

 • Kursupplägg


  Se nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Offentlig upphandling

  Kursbeskrivning (81 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av onlinelektioner. Under kursen presenterar studenterna den fallövning (case) de arbetat med i grupp. Det handlar om överprövning av ett upphandlingsförfarande. Studenterna författar härutöver en individuell promemoria där de erhåller individuell feedback. I promemorian ska studenten ur ett kritiskt perspektiv behandla en på förhand given upphandlingsrättslig frågeställning.
   

  Examination


  Examination sker genom författande av en individuell promemoria och genom en skriftlig tentamen (onlineskrivning).
   

  Examinator


  Andrea Sundstrand, universitetslektor.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT22

  Läroböcker

  • Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson, Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts Juridik, 2019

  Övrigt studiematerial för kursen delges till studenterna inför varje modul.

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena. Du kan logga in i Athena först efter att du registrerat dig på kursen i Ladok.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  offupp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Andrea Sundstrand