Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU:s konkurrensrätt

Kursen EU:s konkurrensrätt (EU Competition Law) är den andra kursen på magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt. Det är en av flera fördjupningskurser med valbar inriktning.

EU Competition Law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt . Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.