Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Avancerad Internationell Skiljedomsrätt

Kursen Avancerad Internationell Skiljedomsrätt (Advanced International Arbitration) är den andra kursen på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt.

skiljedomsrätt
Photo: Andrey Popov/ Mostphotos


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.

Advanced International Arbitration