Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Högre kurs i Folkrätt

Högre kurs i Folkrätt syftar till att ge fördjupade kunskaper om folkrättens centrala frågor och grundläggande principer samt att göra studenterna bekanta med nyare strömningar på området.

Couple watching flags waving
Photo: Daniel Ferreira-Leites


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i folkrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.