Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i folkrätt

Examensarbete i folkrätt (Master Thesis in Public International Law) är den avslutande kursen på magisterprogrammet i folkrätt.

Close up concentrated university student writing notes synopsis,
Photo: Aleksandr Davydov


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i folkrätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.