Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Examensarbete i miljörätt

Examensarbete i miljörätt (Master Thesis in Environmental Law) är den avslutande kursen på magisterprogrammet i miljörätt.

Close up concentrated university student writing notes synopsis,
Photo: Aleksandr Davydov


Denna kurs ges inom ramen för Magisterprogrammet i miljörätt. Byt till den engelska sidan för att läsa mer om kursen.