Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridik och etik i skolans värld

​​​​​​​Kursen Juridik och etik i skolans värld behandlar rättsliga och yrkesetiska frågor om elevens status och integritet, begränsningar och möjligheter i lärarrollen samt examination och annan myndighetsutövning.  


Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan inom Ämneslärarprogrammet i dans - kompletterande pedagogisk utbildning.

Läs mer om den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK)


Kursen omfattar tre dimensioner: förvaltningsrätt, barnrätt/skoljuridik och yrkesetik. Förvaltningsrätten är en normal utgångspunkt för studiet eftersom flertalet lärare är verksamma i allmänna skolor som utgör förvaltningsmyndigheter. För de lärare som verkar i friskolor, vilka inte tillhör det allmänna, är regelverket likväl relevant i flera avseenden. Skollagstiftningen utgör ett komplement till förvaltningslagen. Den barnrättsliga dimensionen är naturlig med tanke på den betydelse som i dessa sammanhang tillmäts principen om "barnets bästa" och barnkonventionen. Krav på yrkesetik följer naturligt av det aktuella regelverket.
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och avslutas med en obligatorisk seminarieövning.
   

  Examination


  Examinationen genomförs genom aktivt deltagande i ett examinationsseminarium med gruppdiskussioner.
   

  Examinator


  Lena Sandström
  David Fisher
  Julia Dahlqvist
  Tim Holappa
  Andreas Knutsson
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Litteraturlista Juridik och etik i skolans värld VT2021


  Obligatorisk litteratur

  • Lena Sandström. Wiweka Warnling Conradsson, Henrik Ahlenius – Lärare & elev. Rättsliga aspekter och etiska dilemman – 3 uppl., 2020, Norstedts Juridik, ISBN 9789139022251.
  • Studiematerial del I och del II bestående av artiklar, rättsfall, JO-fall, lagtext. (Studiematerialet publiceras på kurssajten i lärplattformen Athena)

   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information.

  Aktuellt för kurser inom Lärarprogrammen

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  jes@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Catrinel Florea

  Kursföreståndare: 
  Lena Sandström