Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Etik och hållbarhet inom kemin

Kursen behandlar hållbarhet och etiska aspekter av vetenskaplig verksamhet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.