Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bioinformatik

Mängden tillgänglig information inom livsvetenskaperna ökar snabbt. Att kunna utnyttja denna information är en av de viktigaste aspekterna inom modern biologisk forskning.

Kursen i bioinformatik ges endast på engelska, för ytterligare infomation hänvisas till den engelska kurssidan.