Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Komparativ genomik

Kursen behandlar bioinformatiska metoder för att analysera genom, grunderna för hur prokaryota och eukaryota genom är uppbyggda, principerna för genprediktion, och sekvensjämförelser.

Kursen behandlar bioinformatiska metoder för att analysera genom, grunderna för hur prokaryota och eukaryota genom är uppbyggda, principerna för genprediktion, och sekvensjämförelser. Vidare behandlas fylogenetiska metoder och ortologi/paralogianalys. Kursen är användbar för bioinformatiker som arbetar med analys av gen- och proteinsekvenser, i synnerhet ur ett funktionellt eller evolutionärt perspektiv.

Tid: Kursen ges maj-juni (terminsdel D).

Kursansvarig: Erik Sonnhammer

Mer information:

http://www.kemi.su.se/english/education

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.