Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Komparativ genomik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar bioinformatiska metoder för att analysera genom, grunderna för hur prokaryota och eukaryota genom är uppbyggda, principerna för genprediktion, och sekvensjämförelser. Vidare behandlas fylogenetiska metoder och ortologi/paralogianalys. Kursen är användbar för bioinformatiker som arbetar med analys av gen- och proteinsekvenser, i synnerhet ur ett funktionellt eller evolutionärt perspektiv.

Tid: Kursen ges maj-juni (terminsdel D).

Kursansvarig: Erik Sonnhammer

Mer information:

http://www.kemi.su.se/english/education

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.