Komparativ genomik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar bioinformatiska metoder för att analysera genom, grunderna för hur prokaryota och eukaryota genom är uppbyggda, principerna för genprediktion, och sekvensjämförelser. Vidare behandlas fylogenetiska metoder och ortologi/paralogianalys. Kursen är användbar för bioinformatiker som arbetar med analys av gen- och proteinsekvenser, i synnerhet ur ett funktionellt eller evolutionärt perspektiv.

Tid: Kursen ges maj-juni (terminsdel D).

Kursansvarig: Erik Sonnhammer

Mer information:

http://www.kemi.su.se/english/education

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen