Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Uppsats i kulturgeografi

Uppsats i kulturgeografi består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier som förberedelser för uppsatsarbetet. Kursen avslutas med en kritisk granskning av en uppsats samt försvar av den egna uppsatsen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.