Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Uppsats i kulturgeografi

I kursen Uppsats i kulturgeografi lär dig planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete i form av ett uppsats. Du tillämpar kunskaper och färdigheter från första årets studier inom kulturgeografi, och skriver en akademisk uppsats som bygger på data du samlar in under en fältkurs, i Sverige eller utomlands.

Uppsats i kulturgeografi, 7,5 hp, ges bland annat fristående och inom Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Uppsats i kulturgeografi består av ett självständigt arbete samt föreläsningar och seminarier som förberedelser för uppsatsarbetet. Kursen avslutas med en kritisk granskning av en uppsats samt försvar av den egna uppsatsen.

  Inom kursen ges en fältkurs under omkring fem dagar i en svensk kommun. Fältkursområde varierar från termin till termin. Under dagarna i fält arbetar studentgrupperna med att samla in material till sina uppsatser. Insamlingen görs genom till exempel enkäter, intervjuer och observationer. Varje grupp har en handledare som träffar gruppen innan, under och efter tiden i fält.

  Som ett alternativ ges en fältkurs i Berlin under cirka sju dagar, som en del av ett blandat intensivprogam (BIP) inom Erasmus+. Det övergripande temat är "Sustainable Transformation of Urban Regions in Europe". Fältkursen genomförs i samarbete mellan studenter och lärare från Rijksuniversiteit Groningen, Humboldt-Universität zu Berlin, Politecnico di Milano och Stockholms universitet.

  Blandade intensivprogram (BIP)

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktioner, föreläsningar, seminarier och handledning.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas studenen kunna:

  • formulera en vetenskaplig problemställning med anknytning till behandlade frågor inom tidigare studier ikulturgeografi och operationalisera denna i ett uppsatsarbete.
  • tillämpa en undersöknings- och analysmetod och att följa en korrekt akribi.
  • granska andras uppsatsarbeten enligt de krav som ställs för uppsatser inom denna kurs.
  • i alla situationer identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbetenutifrån ett sådant normsystem.

  Examination

  Examination sker genom uppsats och seminarium med opposition på och försvar av uppsats.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen.

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Fristående och i kurspaket

  Kursen ges fristående och är även en del av Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och genus, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, Kulturgeografi II – kurspaket globalisering och städer, 30 hp, och andra terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition