Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Planeringens utmaningar i det globala syd

Kursen studerar historiska och en rad samtida kritiska utmaningar samt tillhörande strategier för hållbarsamhällsplanering i det globala syd. Urban-rurala dynamiker och den snabba och pågående urbaniseringen i de flesta länder i det globala syd sätter ett avsevärt tryck på stadsplanering för en hållbar utveckling – socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt. Många människor bor i informella bosättningar och arbetar inom deninformella ekonomin vilket leder till utmaningar för stadernas invånare och för de officiellaplaneringssystemen. Många människor lever inte bara i en stad eller på landsbygden utan flyttar mellan stads- och landsbygdsområden för att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Kursen tar upp, belyser och diskuterarteoretiska perspektiv och utmaningar för hållbar planering i en sydkontext. Kursen diskuterar hur samhällsplanering i det globala syd påverkas av utvecklingsteorier, som storskaliga modernistiska idéer och alternativa postmoderna synsätt som till exempel fokuserar på alternativa ramar för centrala utmaningar ochlösningar med betoning på småskalighet, ojämn utveckling och lokala metoder och kunskapsformer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.