Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

GIS och rumslig analys II

I kursen behandlas olika metoder och tekniker för rumslig analys av samhällsfenomen.

Kursen ges fristående och är valbar inom bland annat Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp, och Kandidatprogram i geografi, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Inom kursramarna kommer olika typer av data att hanteras i både raster- och vektorformat och med olika programvaror. Under kursen diskuteras också metoder för datafångst och databearbetning. Ett inslag av grundläggande rumslig statistik ingår i kursen.

  Undervisning

  Undervisningen innehåller introduktion, föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Undervisningsspråk: Engelska

  Förväntade studieresultat

  Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för metoder inom rumslig analys, och vilka sorters analyser som kan göras utifrån olika former avgeografiska data.
  • använda geografisk information praktiskt vid analys av samhällsgeografiska företeelser och ta hänsyn tillolika felkällor.
  • kritiskt utvärdera projekt eller analyser som genomförts med geografiska informationssystem.

  Examination

  Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter från övningar och seminarier.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition