Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

GIS och rumslig analys II

I kursen behandlas olika metoder och tekniker för rumslig analys av samhällsfenomen. Inom kursramarnakommer olika typer av data att hanteras i både raster- och vektorformat och med olika programvaror. Underkursen diskuteras också metoder för datafångst och databearbetning. Ett inslag av grundläggande rumslig statistik ingår i kursen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.