Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Migration och social förändring – ett livsloppsperspektiv

Den här kursen handlar om migrationsprocesser ur ett livsloppsperspektiv; hur sociala processer, som migration, påverkas av händelser i den individuella livsbanan. Kursen kombinerar litteraturstudier med praktiska övningar i kvalitativ metod, särskilt biografiska intervjuer. Kursens fokus handlar om migration som en nyckelhändelse i den individuella livsbanan och som en process som skapar regioner och platser.

Anmälan skickas till studentexpedition@humangeo.su.se senast 19 april 2022 inför ht 2022.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.