Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fysikalisk organisk kemi

Kursen behandlar samband mellan reaktivitet och organiska och metallorganiska molekylers elektronstruktur

och fysikaliska egenskaper. Vidare tar kursen upp avancerad reaktionslära, metall- och enzymkatalys, samt

metoder för att undersöka organkemiska reaktionsmekanismer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.