Fysikalisk organisk kemi, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar samband mellan reaktivitet och organiska och metallorganiska molekylers elektronstruktur

och fysikaliska egenskaper. Vidare tar kursen upp avancerad reaktionslära, metall- och enzymkatalys, samt

metoder för att undersöka organkemiska reaktionsmekanismer.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen